Onze speerpunten  Zorg, Gezondheid en Welzijn Openbare orde en Veiligheid Sociale en Maatschappelijke dienstverlening Toegankelijkheid en bereikbaarheid Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting Financien en Economie Leefbaarheid, Milieu en duurzaamheid Verkeer,Vervoer en waterbeheersing Cultuur, Sport en Recreatie Dierenwelzijn Voor het verkiezingsprogramma 2018-2022, ga naaro  nieuwe programmaor meer
Programma Programma naar index naar index
Niet alleen voor de 50plusser, maar voor iedere Gouwenaar
Gouda’s50+ partij