Voor Gouda en haar inwoners
Jaarrekening gaat over het afgelopen jaar Kadernota als indicatie voor dit jaar en voor begroting van volgend jaar
naar index naar index