Nieuws van uit de Gemeenteraad
Stadsbussen Arriva toch weer over Goudse Heesterlaan De Gemeente en Arriva zijn teruggkomen op hun beslissing geen bussen over de Heesterlaan te laten rijden. per 10 december as. komen de lijnen 1 en 4 weer terug. Enkel de halte Wilde Wingerdlaan blijft vervallen.  Het duurde een paar jaar, maar de stationslift is er nu dan toch. AD1 aug 2017 Na schriftelijk vragen en subatten richting NS-Prorail is het er toch eindelijk van gekomen.  Schriftelijke vragen over stukje grond bij zwembad Groenheuvel (ex-Tobbe) Stichting Knarrenhof wil via een Collectief particulier Opdrachtgeverschap een stukje grond verwerven, maar ondervindt tegenwerking van de gemeente 1- de vragen 2- Ad artikel15-08-2017 Schriftelijke vragen over huishoudelijke hulp toelage Vragen over onduidelijkheid bij halvering HHT budget Inmiddels ook antwoord gekregen  Antwoord na schriftelijke vragen van provinciale 50Plus De fractie van 50Plus in de Provinciale staten (dhr. W.Baxk) heeft vragen aan gedeputeerde gesteld en antwoord ontvangen. Het komt erop neer dat de Provincie en Arriva niet terugkomen op hun beslissing, maar voorstellen om 1 of 2 haltes op de van Reenensingel te situeren.  N.a.v dit antwoord heeft de fractie van Gouda’s 50+ partij weer vragen aan het college van B&W gesteld, of een doorsteek, met brug, vanuit de Sleedoornsingel een oplossing zou kunnen zijn.  Persbericht: Henk Krol praat met ouderen over de opgeheven bushaltes  Gouda’s 50+ partij roept mensen op om aanwezig te zijn De fractie vraagt mensen die mee willen doen om bij de vervallen bushaltes uiting te geven aan hun ongenoegen. graag melden bij : Ed de lange tel 06 36077787 of mail info@gouda50plus.nl  Henk Krol naar Gouda ivm het opheffen van bushaltes De fractie heeft antwoord van 50Plus gekregen. 50Plus zal zich in de situatie zal gaan verdiepen met de toezegging dat de fractievoorzitters van Provinciale staten (Willem Bakx) en 2e Kamer (Henk Krol) op 13 februari om 16.00 uur persoonlijk langs willen komen om de situatie onder ogen te zien. Dit vindt plaats op het plein op de Vuurdoornlaan, bij supermarkt COOP Gouda 50+ neemt contact op met Provinciale Staten en 2e Kamer Nadat eerst ARRIVE gevraagd is over de motieven voor het opheffen van de bushaltes, waarop wij als antwoord kregen dat dit een economische beslissing was en dat de plaatsbebaling van de haltes mede door de Provincie bepaald worden, heeft de fractie contact opgenomen met de fractievoorzitter van 50Plus in de Provinciale Staten. Onbegrip over opheffen van bushaltes ARRIVA heeft diverse bushaltes opgeheven, waaronder een viertal haltes. Vooral de haltes Wilde Wingerdlaan, Sleedoornlaan, bij winkelcentrum de Heester en Clematislaan. Veel wijkbewoners hebben verontwaardigd gereageerd op het opheffen van haltes van de buslijnen 1 en 4. Door dit opheffen zijn onder andere het Medisch Centrum, de huisartsen aan de Willem Barentzlaan niet meer bereikbaar met het Openbaar Vervoer. De Gemeentewoordvoerster verwijst naar de mogelijkheid van de Groene Hart Hopper of Vervoerspunt Gouda.  Afspraken en principes zijn overboord gegooid Dit zei onze fractievoorzitter bij de installatie van het college. Het CDA en de Christenunie hebben ons belazerd! 1- Het betoog van fractievoorzitter Ed de Lange tijden de besluitvormende vergadering op 5 oktober 2- Het verslag “afspraken” van het AD op 6 oktober 3- Het artikel “belazerd” in de Goudse Post van 12 oktober  Bestuurscrisis in Gouda 1- Zo is het gekomen, visie van de fractie 2- Column in de Gouda.nl  Nieuwe college is mes in de rug van oppositie AD van 19 sept Deelname van de CU en het CDA in het volltallige, door henzelf weggestuurde, college voelt voor de overige oppositiepartijen als een messteek in de rug. Op 4 juli hebben die beide partijen het initiatief genomen om een motie van wantrouwen tegen het voltallige college in te dienen. Deze motie werd na aandringen ook door de overige oppositiepartijen ondersteund omdat ook zij vonden dat er meer transparantie, minder arrogantie van de coalitie en een betere bestuurscultuur moest komen. Daarom bevreemdt het ons dat die twee genoemde partijen zonder blikken of blozen en zonder met de overige oppositiepartijen gecommuniceerd te hebben deze stap hebben gezet.  Onbegrip over uitstel stationslift AD artikel van 23 juli Opnieuw heeft Prorail de komst van een lift aan de Bloemendaalzijde van het NS-station uitgesteld. Prorail verwacht dat de werkzaamheden nu medio 2017 hervat zullen worden. De bouw was gestopt nadat de aannemer vorig jaar failliet was gegaan. Afgelopen februari beloofd Prorail al dat de bouw spoedig gestart zou worden. En opnieuw laat Prorail de ouderen, mensen met een beperking en ouder(s) met een kinderwagen in de kou staan. Laten ze maar omlopen denk Prorail blijkbaar. Een schande vindt fractievoorzitter Ed de Lange.  Raadsbespreking over Jaarstukken 2015 Omdat het College op maandag 4 juli naar huis was gestuurd, heeft de Gemeenteraad alleen de jaarstukken en de eerste begrotingswijziging behandeld. De Kadernota werd niet behandeld omdat dit een blik geeft op het lopende jaar 2016 en de te verwachten Begroting voor 2017.  Lift op NS station in de komende maanden geplaatst In het AD van 17 februari staat dat de lift in de komende maand geplaatst gaat worden na een lange tijd van onzekerheid omdat aannemer VBK uit Hoorn failliet was gegaan. Gouda’s 50+ partij heeft al jaren op deze lift aangedrongen Vanwege de nauwelijks toegankelijkheid voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn, rollators en scootmobielen. Maar ook voor ouder(s) met kinderwagens.  Koudasfalt 3 februari 2016 De Gemeenteraad heeft met 23 tegen 9 gestemd voor de aankoop van het terrein van Koudasfalt. Onze fractie was tegen. De fractie vindt dat Gouda niet voor financieringsbank moet spelen en ook dat Gouda de komende 4 jaren geen enkel risico mag lopen wanneer blijkt dat het business- exploitatieplan van Goudasfalt niet gewerkt heeft en de grond alsnog gesaneerd moet worden. naar index naar index
1997 - 2017  20 jaar