Wilt u iets nalezen? of berichtje sturen?
Energiek en Ondernemend Met deze fractie gaat Gouda’s 50+ partij 2018 - 2022 tegemoet.      I n 2019 is de fractie uitgebreid met Marja van Dijck naar 4 zetels.    
Mobiel :     06 36077787 E-mail :     info@gouda50pluspartij.nl
          1                   2                3                 4                 5                       6   (1)   Jan Verkerk                    Burgerraadslid  (2)  Marja van Dijck   Raadslid  (3)  Astrid van Eersel           Raadslid / Fractievoorzitter (4)   Ed de Lange                   Raadslid (5)   Theresia Uittenbroek     Raadslid (6)   Jan Smit                         Burgerraadslid
Over Gouda’s 50+ partij Gouda’s 50+ partij is in 1997 opgericht en is een onafhankelijke kiesvereniging met leden. Vanaf 1998 maakt de partij deel uit van de Goudse gemeenteraad. De partij heeft geen bestuurlijke binding met enig landelijke politieke partij, maar heeft wel nauw contact  d.m.v.persoonlijke  banden met de volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de Provinciale Staten, zoals 50Plus. Gouda’s 50+ partij komt op voor de belangen van alle Goudse inwoners, door een krachtig geluid te laten horen op alle beleidsterreinen waarover de politiek een uitspraak dient te doen, rekening houdend met de stem van de Goudse burger. Wij willen meewerken aan een beleid dat efficient en  financieel aanvaardbaar is, dus goed voor de inwoners van Gouda. Ons ledenbestand willen wij graag  uitbreiden met nieuwe leden en deskundigen, mensen met kennis en ervaring.  Maar ook die de partij enthousiast willen steunen zijn welkom. Heeft U een vraag aan de fractie?  Bel of mail ons dan .
  Waar is de fractie mee bezig ? Persbericht           17 december 2019 Hierbij de trieste mededeling dat ons gewaardeerd lid Cees Wouters 13 december jl. is overleden. (geboren op 26 juli 1932) De  laatste maanden en vooral weken ging het steeds slechter met hem. Wij wisten dat het er aan zat te komen, maar als het moment dan daar is, is het toch een schok. Cees is in 2005 samen met enkele fractie leden van de VVD naar Gouda's 50+ partij overgestapt en direct na de verkiezingen in maart  2006 kwam hij voor onze partij in de Gemeenteraad. Met ons drieën, Cees Wouters, Jan van Dijk en Ed de Lange, vormden wij een sterke fractie die veel van zich in de Gemeenteraad  liet horen.Na 2010 zette hij zich volledig in als fractieondersteuner en burgerraadslid. Vooral op het gebied van Ruimtelijk Ordening en Woningbouw was hij voor ons met zijn kennis een grote steun en vraagbaak. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op 20 december om 11.00 uur in de aula van crematorium IJsselhof.Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren. We zullen Cees missen, maar hij zal altijd in ons geheugen blijven. Wij wensen zijn familieleden , partijgenoten, vrienden en kennissen veel sterkte toe. Ed de Lange Voorzitter Installatie Pieter verhoeve als burgemeester van Gouda      Woensdag 13 november is Pieter Verhoeve benoemd als nieuwe burgemeester van Gouda.   Gouda’s 50+ partij is zeer blij met zijn benoeming en ziet in hem een jong iemand met veel energie. Ook iemand die verschillende groepen bij elkaar kan brengen en voor de gemeenteraad een verbinder kan zijn. Wij wensen hem heel veel succes in zijn nieuwe functie en zien uit naar de samenwerking.   12 nov 2019 Begroting 2020-2023   Gouda’s 50+ partij heeft de Begroting 2020-2023 afgekeurd omdat de lokale lasten van de burger blijven stijgen en Gouda nog steeds hoog in de top van de duurste gemeentenvan Nederland staat. l ees hier onze inbreng Problematiek rondom de Turfmarktkerk dreigt (of is al) een soap te worden. 6-11-2019 was het weer zover. De Raad, lees de Oppositie en de Coalitie, waren het weer oneens over de situatie rondom de Turfmarktkerk. Het werd weer een gebakkelei over de “schuldvraag” en wie de kosten van de afbraak moet betalen. Nadat een week eerder in de raadsvergadering de oppositie de Raad om een debat om tot een Raads-enquete te komen had gevraagd, werd dat een grote flop. De Coalitiepartijen zwegen in alle talen en staan pal achter het College, die volgens deze partijen niets verkeerd heeft gedaan en de juiste informatie naar de raad heeft gestuurd. Zij willen niets zeggen en doen omdat deze zaak nog onder de RECHTER ligt en daarom eerst een uitspraak willen afwachten.De Oppositie is het daar niet mee eens en heeft alle stukken die er over gaan bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat er helderheid moet komen en dat het gebruik maken van een zwaar middel als de RAADS-ENQUETE de enige oplossing is. Tijdens de besluitvormende vergadering (6-11-2019) wilde de Oppositiepartijen via een motie de Raad zover krijgen dat er wel een Raadsenquete kan komt en weer werd dit door de Coalitiepartijen geblokkeerd. Wederom liet (Astrid)onze fractievoorzitter de Raad weten dat wij door de Coalitie geschofferd worden door wederom te stellen dat er niets aan de hand is en dat het College geen fouten o.i.d. heeft gemaakt. Houtmanplantsoen Gouda’s 50+ partij heeft artikel 38 vragen gesteld over Klachten van de paden in het Houtmansplantsoen. Volgens de gemeente waren de klachten opgelost, maar wij hebben van de wandelclub van De Hanepraij doorgekregen dat dit helaas nog niet het geval is. Wij vragen vanavond in de besluitvormende raadsvergadering ( 6-11-2019) aan het college om op korte termijn contact op te nemen met de Wandelclub om zo tot een goede oplossing te komen.  Terugloop openbare invalideparkeerplaatsen Gouda’s 50+ Partij kreeg van de Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking door dat zij het gevoel hebben dat het aantal openbare invalide parkeerplaatsen langzaam terugloopt. Wij hebben hier vragen over gesteld en de gemeente geeft aan dat dit niet het geval is. Mocht u hier andere ervaringen mee hebben dan horen wij dit graag. Klachten GroeneHartHopper Gouda’s 50+ partij heeft in de afgelopen maanden veel klachten over de GroeneHartHopperontvangen. Hierover hebben wij vragen gesteld. Het college geeft aan hier bovenop te zitten en twee wekelijk overleg te hebben met de GroeneHartHopper. Zij zien in oktober al verbetering in het aantal klachten t.o.v. September. Wij blijven dit volgen. VerkeersCirculatiePlan teruggestuurd (30-11-2019) Het VCP dat door het college naar de Raad was gestuurd is door de Raad als onvoldoende bestempeld.  Teveel opmerkingen, bezwaren en vragen zijn door zowel   inwoners en ondernemers gesteld. Ook de politiek heeft zich laten horen, waaronder Gouda’s 50+ partij. De fractie vond en vindt dat het besluit, dat al door het College was aangenomen, zeer ondoordacht is en dat het realiseren ervan op grote moeilijkheden zal stuiten. Problemen zullen zeker bij de in en  uitvalswegen ontstaan. Binnen de stadsgrenzen zullen veel omwegen gemaakt moeten worden  om de bestemming te kunnen bereiken. De wethouder heeft terecht erkend dat het plan onvoldoende doorgerekend is. Zij nam het plan terug en stelde dat het plan opnieuw onderzocht zal worden  en dat alle opmerkingen en suggesties bekeken zullen worden. Wij wachten de volgende versie van het VCP af. 17 juli was de behandeling van de kadernota  Lees hier de tekst Gouda’s 50 + partij heeft ingestemd met de Kadernota 2020-2023. De antwoorden en toezeggingen op onze opmerkingen en vragen door het College waren naar tevredenheid.Wel zullen wij kritisch blijven kijken of een en ander ook inderdaad in de Begroting voor 2020-2023 wordt verwerkt. Mantelzorgpas over naar Rotterdampas  Per januari is de Mantelzorgpas vervallen en overgegaan naar de Rotterdampas en het gratis gebruik van het Vierstroom Ledenservice aanbod. Gouda’s 50+ heeft hier in de maanden maart en mei al vragen over gesteld. Aangegeven werd toen dat een aantal activiteiten en ontspanning die  wel in de Mantelzorgpas zaten nog niet waren overgezet naar de Rotterdampas, maar dat hierover nog gesprekken plaatsvonden. Gouda’s 50+ partij heeft samen met PvdA en CDA aanvullende technische vragen ingediend met het verzoek ons te informeren naar de stand van zaken. Wij houden u op de hoogte. Meerderheid voor onderzoek extra tegoed ouderen en chronisch zieken  Gouda’s 50+ partij heeft samen met de PvdA het initiatief genomen voor een motie om het college te laten onderzoeken naar de mogelijkheden voor een extra tegoed, voor ouderen en chronisch zieken onder de bijstandsnorm van 120%, op de Rotterdampas. SP, GBG, CDA en CU hebben deze motie medeondertekend. Wij zijn zeer verheugd dat deze motie met een grote meerderheid is aangenomen en  zullen de uitslag van dit onderzoek in de Begrotingsonderhandelingen voor 2020 meenemen. Link artikel AD: https://www.ad.nl/gouda/onderzoek-naar-tegoed-voor-zieken-en-ouderen-op-rotterdampas~a7b89038/ Komst Exodushuis in de Herzorgstraat overvalt omwonenden Gouda’s 50+ partij heeft artikel 38 vragen ingediend over waarom omwonenden niet al veel eerder in het proces zijn meegenomen. Dit geeft veel minder weerstand en onrust in de buurt en geeft omwonenden tevens de gelegenheid om mee te denken. Wij blijven dit volgen. Link: artikel AD https://www.ad.nl/gouda/omwonenden-bezorgd-over-de-komst-van-opvanghuis-voor-ex-gedetineerden-in-gouda~a7531e7e/?utm_source= email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_web Dit zei ons burgerraadslid overhet bouwen van zorgwoningen 5 juni Voorzitter Vraag 1) Ik had door de bedrijfsnaam Zorgidee een bepaalde verwachting van de activiteiten van dit voor mij onbekende bedrijf. Zorgidee b.v. blijkt niets met de uitvoering van zorg te maken te hebben, maar is één van de 120 onder de Volker Wessels Groep behorende bedrijven.Zorgidee b.v. is een op zorgwoningen gespecialiseerde projectontwikkelaar die in opdracht van woning corporaties, beleggers en zorginstellingen woningen ontwikkeld. Daar is niets mis mee, maar wie wordt nu eigenaar/verhuurder van het pand en welke, liefst plaatselijke , zorginstelling neemt de dagelijkse zorg voor haar verantwoordelijkheid. Vraag 2) Het aantal aanwezige parkeerplaatsen voldoet niet aan de normen. 59 woningen X 1,6 =   94,4    plaatsen 44 woningen X 1,3 =   57,2    plaatsen 8 Kwintes       X 0,6 =  4,8      plaatsen Totaal benodigd         156,4   plaatsen  Aanwezig 115,0 plaatsen            Zijn er 42 parkeerplaatsen tekort ? Vraag 3) De beantwoording van vraag drie verbaasd mij en ik begrijp dat de oppervlakte groen op deze kavel niet aan de vastgestelde norm en richtlijnen voldoet. Hoe lossen we dit op Vraag 3) Bij een laagstaande zon werpt een zeven lagen hoog gebouw haar schaduw ver achteruit. De huurders of kopers van de tegenover liggende eengezinswoningen zouden  van dit patroon op de hoogte gebracht moeten worden. Vraag 4) De commercie heeft de ouderen doelgroep ontdekt en de zorgwoningen schieten bij bosjes de grond uit. De maandelijkse kosten voor huur en verzorging verschillen per aanbod, maar overschrijden heel vaak de voor de meeste ouderen haalbare te betalen kosten. Ik begrijp dat ook hier de geplande zorg woningen in de dure, voor de meeste ouderen onhaalbare lasten aangeboden worden. Even kort door de bocht : Volkshuisvestelijk zitten in Gouda ca.7.500 verhuis geneigde woningzoekenden te springen om door te kunnen stromen om woningen voor 2.100 starters vrij te maken. Woonpartners bouwt op de kavel 44 sociale huurwoningen waaruit op termijn de huurders naar een middeldure huurwoning in dezelfde sociale omgeving door willen stromen. Die mogelijkheid bestaat als er geen zorgwoningen, maar middeldure huurwoningen op deze kavel aangeboden worden. Volgens ons is de druk op de vraag naar middel dure huurwoningen in Gouda vele malen groter als de vraag naar deze dure zorgwoningen. Ik verzoek u vriendelijk om mij het tegendeel aan te tonen en de grotere druk op dure zorgwoningen te onderbouwen. Dit zei onze woordvoerder/burgerraadslid Jan Smit over het Weeshuiscomplex 5 juni Het hele dossier dat we vanavond behandelen omvat 443 pagina’s. Dat was een hele kluif, maar voor de binnenstad een belangrijk onderwerp. Het voorstel op zich, om ter plekke van het weeshuis, wonen, horeca, restaurant en mogelijk heden voor hotel te faciliteren spreekt ons erg aan, maar …… Als oud bewoner aan de Westhaven en ondernemer met een kantoortje aan de Oosthaven mag ik mijzelf ervaringsdeskundige omtrent het wonen, werken, recreëren en parkeren in de binnenstad noemen.Ons probleem zit dat ook in het vervallen van 17 openbare parkeerplaatsen.